نمایش دادن همه 12 نتیجه

آلبالو خشک

برند

نمکزی

ابعاد بسته بندی

12 * 17

وزن بسته بندی

50 گرمی

مدت ماندگاری

6 ماه تا 1 سال

آلو شابلون خشک

برند

نمکزی

ابعاد بسته بندی

15 * 20, 20 * 30

وزن بسته بندی

150 گرمی, 250 گرمی

مدت ماندگاری

6 ماه تا 1 سال

آناناس خشک

برند

نمکزی

ابعاد بسته بندی

15 * 20, 20 * 30

وزن بسته بندی

150 گرمی, 250 گرمی

مدت ماندگاری

6 ماه تا 1 سال

انبه خشک

برند

نمکزی

ابعاد بسته بندی

15 * 20, 20 * 30

وزن بسته بندی

150 گرمی, 250 گرمی

مدت ماندگاری

6 ماه تا 1 سال

پرتقال خشک

برند

نمکزی

ابعاد بسته بندی

15 * 20, 20 * 30

وزن بسته بندی

150 گرمی, 250 گرمی

مدت ماندگاری

6 ماه تا 1 سال

توت فرنگی خشک

برند

نمکزی

ابعاد بسته بندی

12 * 17

وزن بسته بندی

50 گرمی

مدت ماندگاری

6 ماه تا 1 سال

خرمالو خشک

برند

نمکزی

ابعاد بسته بندی

15 * 20, 20 * 30

وزن بسته بندی

150 گرمی, 250 گرمی

مدت ماندگاری

6 ماه تا 1 سال

سیب خشک

برند

نمکزی

ابعاد بسته بندی

15 * 20, 20 * 30

وزن بسته بندی

150 گرمی, 250 گرمی

مدت ماندگاری

6 ماه تا 1 سال

کیوی خشک

برند

نمکزی

ابعاد بسته بندی

15 * 20, 20 * 30

وزن بسته بندی

150 گرمی, 250 گرمی

مدت ماندگاری

6 ماه تا 1 سال

گلابی خشک

برند

نمکزی

ابعاد بسته بندی

15 * 20, 20 * 30

وزن بسته بندی

150 گرمی, 250 گرمی

مدت ماندگاری

6 ماه تا 1 سال

موز خشک

برند

نمکزی

ابعاد بسته بندی

15 * 20, 20 * 30

وزن بسته بندی

150 گرمی, 250 گرمی

مدت ماندگاری

6 ماه تا 1 سال

هلو خشک

برند

نمکزی

ابعاد بسته بندی

15 * 20, 20 * 30

وزن بسته بندی

150 گرمی, 250 گرمی

مدت ماندگاری

6 ماه تا 1 سال